O pěstitelské pálenici

Pálení ovocných kvasů je tradiční metodou zpracování ovoce. V případě pěstitelského pálení se jedná o výjimku ze zákonů o lihu a o spotřební dani a je oproti standardní výrobě destilátů zatíženo nižší spotřební daní, která je na něj uvalována. Aby se jednalo o pěstitelské pálení, musí toto pálení splňovat několik podmínek. První podmínkou je, že zpracovávané ovoce je z pěstitelské činnosti pěstitele a nebylo získáno nákupem apod. Další podmínkou je omezení výroby alkoholu na rodinu pěstitele a jedno období (odpovídá jednomu roku, od 1. 7. roku do 30. 6. roku následujícího). Předposlední podmínkou je limit výroby. Tento limit je 30 l absolutního alkoholu, což odpovídá 60 litrům 50% alkoholu. Tento limit bývá pokládán za příliš nízký a to zejména na Moravě. Poslední podmínkou je zákaz prodeje takto získaného destilátu. Ovoce pro pěstitelské pálení nesmí být nijak přislazováno. Tato pálenice nabízí pěstitelům s menším množstvím ovoce společné pálení.

EEG logo_2a_color

 

Pálenice je držitelem prestižního ekologického ocenění e.on energy globe award ČR 2010.

 

5-0

 

Naše pěstitelská pálenice získala regionální ochranou známku Tradice Bílých Karpat, která odkazuje na místní tradice.