O pěstitelské pálenici

Pálení ovocných kvasů je tradiční metodou zpracování ovoce. V případě pěstitelského pálení se jedná o výjimku ze zákonů o lihu a o spotřební dani a je oproti standardní výrobě destilátů zatíženo nižší spotřební daní, která je na něj uvalována. Aby se jednalo o pěstitelské pálení, musí toto pálení splňovat několik podmínek. První podmínkou je, že zpracovávané ovoce je z pěstitelské činnosti pěstitele a nebylo získáno nákupem apod. Další podmínkou je omezení výroby alkoholu na rodinu pěstitele a jedno období (odpovídá jednomu roku, od 1. 7. roku do 30. 6. roku následujícího). Předposlední podmínkou je limit výroby. Tento limit je 30 l absolutního alkoholu, což odpovídá 60 litrům 50% alkoholu. Tento limit bývá pokládán za příliš nízký a to zejména na Moravě. Poslední podmínkou je zákaz prodeje takto získaného destilátu. Ovoce pro pěstitelské pálení nesmí být nijak přislazováno. Tato pálenice nabízí pěstitelům s menším množstvím ovoce společné pálení.

 

Pálenice je držitelem prestižního ekologického ocenění E.on energy globe award ČR 2010.

 

 

Naše pěstitelská pálenice získala regionální ochranou známku Tradice Bílých Karpat,  která odkazuje na místní tradice.