Společné pálení

Společné pálení spočívá v tom, že když nemáte dostatečné množství ovoce na samostatný kvas (200 litrů), ovoce je od Vás vybráno, zváženo a následně je připraven společný kvas. Od dodání ovoce se o nic jiného nemusíte starat. Po vykvašení a následné destilaci na naši výzvu si přijedete pro již hotový destilát. Destilátu dostanete podle dodaného množství ovoce a podle výtěžnosti ovoce.

Průměrná výtěžnost ze 100 kg ovoce: švestky 8 – 12 litrů 50% destilátu

Minimální množství ovoce na společné kvašení je 50 kg. Ovoce musí být zralé, až přezrálé bez známek hniloby a plísní. Také nesmí obsahovat nepřípustné příměsi – listí, větvičky, trávu, hlínu apod.

Na kvalitní destilát jen kvalitní ovoce!